Đăng nhậpĐáp án thi trắc nghiệm học kỳ I K46 năm học 2013-2014

Thực hiện Kế hoạch số 1316 ngày 24/12/2013 về việc tổ chức thi kết thúc học phần cho cao đẳng chính quy K46 năm học 2013-2014, Nhà trường thông báo đáp án thi trắc nghiệm các học phần như sau:

     Đáp án thi trắc nghiệm K1 đại học kỳ I năm học 2013-2014
Thực hiện Kế hoạch số 1316/KH-ĐHTCQTKD ngày 24/12/2013 về việc tổ chức thi kết thúc học phần kỳ I K1 đại học chính quy năm học 2013-2014, Nhà trường thông báo đáp án thi trắc nghiệp như sau:
     Đáp án thi trắc nghiệm kỳ I K1 đại học chính quy năm học 2013-2014
Thực hiện Kế hoách số 1316/KH-ĐHTCQTKD ngày 24/12/2013 về việc tổ chức thi kết thúc học phần kỳ I K1 đại học chính quy năm học 2013-2014, Nhà trường thông báo đáp án các môn thi trắc nghiệm như sau:
     Đáp án thi trắc nghiệm K45 kỳ I năm học 2013-2014
Thực hiện Kế hoạch số 1146/KH-ĐHTCQTKD ngày 21/11/2013 về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ I K44, K45 năm học 2013-2014, Nhà trường thông báo đáp án các môn thi trắc nghiệm như sau:
     Đáp án thi trắc nghiệm K44 học kỳ I năm học 2013-2014
Thực iện Kế hoạch số 1144/KH-ĐHTCQTKD ngày 21/11/2013 về tổ chức thi kết thúc học phần kỳ I khóa 44, 45 năm học 2013-2014, Nhà trường thông báo đáp án thi trắc nghiệm K44 như sau:Tìm kiếm
           
  Lượt truy nhập:  1312418
  Đang online:  38
  Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
  Cơ sở 1: Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên
  Cơ sở 2: TT Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên
  Tel: (04) 6.590.449 Fax: (04) 6590.468