Xuân Kỷ Hợi 2019 Gặp mặt đầu Xuân và mừng thọ cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Kỷ Hợi Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Xuân Kỷ Hợi 2019
Gặp mặt đầu Xuân và mừng thọ cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Kỷ Hợi
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan
Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Danh sách điểm thi hết học phần tự nguyện đợt 1 học kỳ 1 năm học 2018-2019

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
AV1_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
57 622.16KB Download
AV2_TAKT_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
59 2.09MB Download
DLCM_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
37 417.14KB Download
EXCEL_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
48 1.94MB Download
GDTC_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
38 3.77MB Download
KTDN1_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
57 4.65MB Download
KTDN2_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
42 1.4MB Download
KTDN3_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
42 1.83MB Download
KTNHTM1 _TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
29 651.48KB Download
KTQTRi_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
43 4.54MB Download
KTSN1_KTSN2_NSNN_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
37 1.52MB Download
KTViM_KTVM_KTQTE_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
38 2.65MB Download
KHGT_KSKD_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
34 980.61KB Download
MHT_XSTK_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
37 2.22MB Download
NLKT_NLTK_MAR_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
125 1.75MB Download
PTTCDN_PLÐC_TCTT2_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
38 1.06MB Download
TCC_TCC1_XZXHH _TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
47 1.96MB Download
TCDN1_TCDN2_TCSN_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
43 1.63MB Download
TCKTDN _TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
40 921.73KB Download
TCKTDN_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
42 1.81MB Download
TDGTDN_THUE_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
55 3.22MB Download
TDNHTM_TCSN _TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
40 1.09MB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019