Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 1680 Trong tháng
30 Đang online
Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo năm 2017 Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3 Hội nghị cán bộ viên chức 2017 50 năm tự hào Tài chính
Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo năm 2017
Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3
Hội nghị cán bộ viên chức 2017
50 năm tự hào Tài chính

Danh sách phòng thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học - đợt 3 năm 2017

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
DS Phòng thi Tin - Lý Thuyết đợt 3 năm 2017
Ngày thêm: 16/01/2018
218 6.79MB Download
DS Phòng thi Tin - Thực hành đợt 3 năm 2017
Ngày thêm: 16/01/2018
365 4.84MB Download
DS Phòng thi TA-Kỹ năng nghe đợt 3 năm 2017
Ngày thêm: 16/01/2018
217 3.61MB Download
DS Phòng thi TA-Kỹ năng nói đợt 3 năm 2017
Ngày thêm: 16/01/2018
281 2.92MB Download
DS Phòng thi TA-Kỹ năng đọc đợt 3 năm 2017
Ngày thêm: 16/01/2018
190 3.4MB Download
DS Phòng thi TA-Kỹ năng viết đợt 3 năm 2017
Ngày thêm: 16/01/2018
316 10.15MB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018