Tuyển sinh 2019 Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học K3 Khai giảng lớp Cao học khóa 2 ngành Tài chính - Ngân hàng 2019 Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán Giải Bóng đá truyền thống sinh viên Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan
Tuyển sinh 2019
Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học K3
Khai giảng lớp Cao học khóa 2 ngành Tài chính - Ngân hàng 2019
Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán
Giải Bóng đá truyền thống sinh viên
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan

Danh sách phòng thi ĐHCQ K3,4,5 Học kỳ 1 năm học 2018-2019

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
DSPT ĐHCQ K3 học kỳ 1 năm học 2018-2019
Ngày thêm: 28/11/2018
1492 1.16MB Download
DSPT ĐHCQ K4 học kỳ 1 năm học 2018-2019
Ngày thêm: 28/11/2018
1397 1.22MB Download
DSPT ĐHCQ K5 học kỳ 1 năm học 2018-2019
Ngày thêm: 28/11/2018
1672 1.35MB Download
DSPT ĐHCQ K6 học kỳ 1 năm học 2018-2019
Ngày thêm: 28/11/2018
1695 1.47MB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019