Tuyển sinh 2019 Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan
Tuyển sinh 2019
Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan

Danh sách sinh viên đại học chính quy K2 đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp đợt 1- năm 2019

Ghi chú:

       Những sinh viên chưa nộp đơn xin xét tốt nghiệp, nếu có nguyện vọng xét thì nộp đơn về phòng QLĐT trước ngày 08/03/2018 để Nhà trường xét công nhận tốt nghiệp.

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
DS K2 XÉT TỐT NGHIỆP -ĐỢT 1 2019
Ngày thêm: 28/02/2019
29 48.5KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019