Chào mừng năm mới Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chào mừng năm mới
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan
Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Danh sách sinh viên dự kiến xét công nhận tốt nghiệp đại học K1, K1-Ngành 2, ĐHLT K3 hệ chính quy

Ghi chú:
- Sinh viên chưa nộp đơn xét công nhận tốt nghiệp làm đơn xét CNTN nộp về phòng Quản lý đào tạo trước ngày 23/02/2018.
. Sinh viên còn nợ học phí và các lệ phí khoản khác nộp về phòng Tài chính Kế toán trước ngày 23/02/2018.
- Sinh viên không hoàn thành các nghĩa vụ ở trên sẽ không được công nhận tốt nghiệp.
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019