Thông tin tuyển sinh 2018 Xét tuyển hệ Đại học chính quy theo kết quả học bạ THTP Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1 Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018 Làm việc với Trường Đại học Quốc gia Chonnam – Hàn Quốc Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Hội nghị cán bộ viên chức 2017 50 năm tự hào Tài chính
Thông tin tuyển sinh 2018
Xét tuyển hệ Đại học chính quy theo kết quả học bạ THTP
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1
Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018
Làm việc với Trường Đại học Quốc gia Chonnam – Hàn Quốc
Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Hội nghị cán bộ viên chức 2017
50 năm tự hào Tài chính

Danh sách sinh viên dự kiến xét công nhận tốt nghiệp đại học K1, K1-Ngành 2, ĐHLT K3 hệ chính quy

Ghi chú:
- Sinh viên chưa nộp đơn xét công nhận tốt nghiệp làm đơn xét CNTN nộp về phòng Quản lý đào tạo trước ngày 23/02/2018.
. Sinh viên còn nợ học phí và các lệ phí khoản khác nộp về phòng Tài chính Kế toán trước ngày 23/02/2018.
- Sinh viên không hoàn thành các nghĩa vụ ở trên sẽ không được công nhận tốt nghiệp.
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018