Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 1660 Trong tháng
50 Đang online
Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo năm 2017 Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3 Hội nghị cán bộ viên chức 2017 50 năm tự hào Tài chính
Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo năm 2017
Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3
Hội nghị cán bộ viên chức 2017
50 năm tự hào Tài chính

Danh sách sinh viên dự kiến xét công nhận tốt nghiệp đại học K1, K1-Ngành 2, ĐHLT K3 hệ chính quy

Ghi chú:
- Sinh viên chưa nộp đơn xét công nhận tốt nghiệp làm đơn xét CNTN nộp về phòng Quản lý đào tạo trước ngày 23/02/2018.
. Sinh viên còn nợ học phí và các lệ phí khoản khác nộp về phòng Tài chính Kế toán trước ngày 23/02/2018.
- Sinh viên không hoàn thành các nghĩa vụ ở trên sẽ không được công nhận tốt nghiệp.
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018