Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan
Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Danh sánh điểm thi chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ đợt 3 năm 2017

Căn cứ vào danh sách thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đợt 3 năm 2017. Nhà trường công bố kết quả thi như sau:

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
DS Điểm thi chuẩn đầu ra NN đợt 3 năm 2017
Ngày thêm: 29/03/2018
104 853KB Download
DS Điểm thi chuẩn đầu ra TIN đợt 3 năm 2017
Ngày thêm: 29/03/2018
118 619KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018