Tuyển sinh 2019 Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan
Tuyển sinh 2019
Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan

Danh sánh điểm thi chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ đợt 3 năm 2017

Căn cứ vào danh sách thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đợt 3 năm 2017. Nhà trường công bố kết quả thi như sau:

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
DS Điểm thi chuẩn đầu ra NN đợt 3 năm 2017
Ngày thêm: 29/03/2018
116 853KB Download
DS Điểm thi chuẩn đầu ra TIN đợt 3 năm 2017
Ngày thêm: 29/03/2018
133 619KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019