Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin
Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin

Thông báo về công khai điểm thi và phúc khảo bài thi kết thúc Học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
Đơn phúc khảo
Ngày thêm: 12/03/2021
339 25KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2022