Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan
Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Xét công nhận tốt nghiệp sinh viên ngành Kiểm toán đại học K2, liên thông đại học LT4A hệ chính quy

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
Đơn xin xét CN tốt nghiệp
Ngày thêm: 06/04/2018
364 64KB Download
Lý lịch SV tốt nghiệp ra trường
Ngày thêm: 06/04/2018
381 50.5KB Download
Đơn xin hoãn xét CN tốt nghiệp
Ngày thêm: 06/04/2018
119 43KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018