Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 2440 Trong tháng
20 Đang online
Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo năm 2017 Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3 Hội nghị cán bộ viên chức 2017 50 năm tự hào Tài chính
Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo năm 2017
Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3
Hội nghị cán bộ viên chức 2017
50 năm tự hào Tài chính

Xét tốt nghiệp Đại học Liên thông K3

 

Ghi Chú:
- Sinh viên tự viết đơn, ghi đầy đủ thông tin vào đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (Đơn không được viết hộ).
- Nhà trường căn cứ vào thông tin ghi trên đơn xét CNTN dùng để làm thông tin in bằng tốt nghiệp.
Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
Xét tốt nghiệp LTK3
Ngày thêm: 02/06/2017
231 414.16KB Download
Don xin hoan xet tot nghiep ltk3
Ngày thêm: 02/06/2017
137 42.5KB Download
DonxinxetCNTotnghiep ltk3
Ngày thêm: 02/06/2017
256 63.5KB Download
Lylichtotnghiepratruong ltk3
Ngày thêm: 02/06/2017
192 50.5KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018