Tuyển sinh năm 2020 Chương trình Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2020 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thi thể thao khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng  Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Gala “UFBA’s Opening Show 2020” Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Tuyển sinh năm 2020
Chương trình Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2020
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thi thể thao khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Gala “UFBA’s Opening Show 2020”
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Thông báo

Thu tiền học phí tự nguyện của sinh viên K45
10/04/2015
..
Thông báo trả tiền học bổng khuyến khích kỳ I (2014-2015) cho sinh viên
07/04/2015
Kính gửi:   - Sinh viên các lớp K47, K1, K2, K2LT Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh về việc cấp học bổng cho sinh viên cao đẳng K47 và Đại học K1, K2, K2LT học kỳ I năm học 2014-2015. Căn cứ Qu..
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Giao ban Công tác sinh viên  học kỳ II, năm học 2014 - 2015
03/04/2015
BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC  TÀI CHÍNH  - QUẢN TRỊ KINH DOANH Số: 163 /KH- ĐHTCQTKD   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hưng Yên, ngày 27 tháng 3 năm 2015 KẾ HOẠCH ..
Thông báo về việc để ô tô, xe máy trong trường
01/04/2015
..
Thu học phí kỳ II(2014-2015) của sinh viên khóa K1,K2,K2LT,K46,K47
31/03/2015
..
Tổ chức thi cấp chứng chỉ B, C tiếng Anh  và chứng chỉ B Tin học ứng dụng – Đợt 1 năm 2015
27/03/2015
BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH –  QUẢN TRỊ KINH DOANH Số:157 /TB - ĐHTCQTKD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              Hưng Yên, ngày..
Mời dự buổi truyền đạt chuyên đề  "Kinh tế thế giới và triển vọng đối với Việt Nam thời gian tới"  do Chuyên gia cao cấp, TS. Lê Đăng Doanh thực hiện
26/03/2015
    Triển khai Kế hoạch số 114/KH-ĐHTCQTKD ngày 09/3/2015 của Hiệu trưởng về việc tổ chức hoạt động ngoại khoá mời Chuyên gia cao cấp, TS. Lê Đăng Doanh về truyền đạt chuyên đề “Kinh tế thế giới và triển vọng đối với Việt Nam thời gian tới”, Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài chính - Qu..
Kế hoạch Tổ chức đưa sinh viên K1, K46 đi kiến tập
26/03/2015
Thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và quan điểm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính “khuyến khích các trường, đưa sinh viên đi kiến tập, trải nghiệm thực tế nhằm: Đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, học đi đôi với hành, cơ sở giáo dục đào tạo gắ..
Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy K44 đợt 3 khóa học 2011-2014
13/03/2015
..
Mời họp Giao ban Cố vấn học tập
11/03/2015
BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH       Số: 121 /TB - ĐHTCQTKD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2020