Thư cảm ơn Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thảo khoa học Quốc gia 2020 Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Thư cảm ơn
Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD
Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thảo khoa học Quốc gia 2020
Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

      Thực hiện Kế hoạch số 208-KH/ĐU, ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Đảng ủy Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh về Kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hướng dẫn số 218-HD/ĐU, ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Đảng ủy Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh về hướng dẫn tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Từ ngày 06/3/2020 đến ngày 25/3/2022, 15 Chi bộ thuộc Đảng bộ Trường đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

     Các Đại hội đã thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và báo cáo kiểm điểm vai trò của các Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020. Các báo cáo đều đã đánh giá nghiêm túc những mặt làm được, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tất cả các Chi bộ đã tiến hành bầu ra cấp Ủy mới cho nhiệm kỳ 2020-2022.

NGƯT.TS. Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

      Các Đại hội tiến hành bầu cử Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Kết quả là có 41 đồng chí đã được các đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2022. Các đồng chí tham gia cấp Ủy nhiệm kỳ mới đều đáp ứng các tiêu chuẩn chung của cán bộ: Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh, có tinh thần đoàn kết và xây dựng tập thể tốt; nhiệt tình và có đủ điều kiện, thời gian hoạt động công tác Đảng; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng tổ chức, điều hành và quản lý hoạt động của đơn vị thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được giao đạt kết quả tốt. Đa số các đồng chí tham gia cấp Ủy khóa mới là những người đang đảm nhận các chức vụ từ cấp Trưởng, Phó đơn vị và tương đương trở lên.

      Kết quả đại hội của 15 Chi bộ đã được Đảng ủy Trường nhất trí chuẩn y và ngay sau đây cấp ủy của 15 Chi bộ sẽ thể hiện rõ quyết tâm cao trong triển khai các công việc sau đại hội, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trí tuệ để lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong cả nhiệm kỳ, trước hết là lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường vững mạnh, Nhà trường phát triển.

Danh sách chuẩn y các Chi bộ của Đảng ủy trường

STT

CÁC CHI BỘ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH PHÊ CHUẨN

1

Chi bộ Khoa Kế toán Kiểm toán

Nguyễn Quốc Thắng

Bí Thư

 

 

Nguyễn Hải Hà

Phó Bí thư

 

 

Phạm Thu Hương

Chi ủy viên

2

Chi bộ Khoa Tài chính Ngân hàng

Nguyễn Thị Bích Điệp

Bí Thư

 

 

Hồ Ngọc Hà

Phó Bí thư

 

 

Nguyễn Thị Liên

Chi ủy viên

3

Chi bộ Khoa Quản trị Kinh doanh

Đỗ Tiến Tới

Bí Thư

 

 

Kim Thị Hạnh

Phó Bí thư

 

 

Nguyễn Thị Ngát

Chi ủy viên

4

Chi bộ Khoa Kinh tế và KDQT

Đoàn Thị Thanh Tâm

Bí thư

 

 

Đỗ Văn Dũng

Phó Bí thư

 

 

Kiều Thị Hồng Hạnh

Chi ủy viên

5

Chi bộ Khoa Hệ thống thông tin quản lý

Đỗ Thi Kim Chi

Bí Thư

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Bí thư

 

 

Nguyễn Thành Chung

Chi ủy viên

       

6

Chi bộ Khoa Thẩm định giá

Trần Đình Thắng

Bí Thư

7

Chi bộ Khoa Ngoại ngữ

Quản Thị Hoàng Anh

Bí Thư

 

 

Đào Thị Hồng Lam

Phó Bí thư

 

 

Hoàng Văn Thắng

Chi ủy viên

8

Chi bộ Khoa Lý luận chính trị

Nguyễn Thị Thu Hường

Bí Thư

 

 

Lê Thị Hạnh

Phó Bí thư

 

 

Nguyễn Thị Thúy

Chi ủy viên

9

Chi bộ khoa Giáo dục thể chất

Vũ Đăng Dũng

Bí Thư

 

 

Phạm Khánh Tùng

Phó Bí thư

10

Chi bộ Khoa học - Khảo thí

Đào Văn Tú

Bí Thư

 

 

Đỗ Thị Minh Nhâm

Phó Bí thư

11

Chi bộ Tổ chức - Đào tạo

Nguyễn Huy Cường

Bí Thư

 

 

Nguyễn Thị Bích Anh

Phó Bí thư

 

 

Nguyễn Văn Đạo

Chi ủy viên

12

Chi bộ Hành chính - Y tế

Vũ Văn Hoàng

Bí Thư

 

 

Lê Xuân Hải

Phó Bí thư

 

 

Nguyễn Anh Tuấn

Chi ủy viên

13

Chi bộ Công tác sinh viên

Nguyễn Việt Hưng

Bí Thư

 

 

Đỗ Thế Mạnh

Phó Bí thư

 

 

Nguyễn Quốc Tuấn Cường

Chi ủy viên

14

Chi bộ Hậu Cần

Phạm Văn Hưng

Bí Thư

 

 

Lương Ngọc Huy

Phó Bí thư

 

 

Lê Văn Trường

Chi ủy viên

15

Chi bộ Các Trung tâm

Phạm Minh Đức

Bí Thư

 

 

Lương Thu Thủy

Phó Bí thư

 

 

Bùi Văn Bằng

Chi ủy viên

Một số hình ảnh của Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

 Chi bộ Khoa học – Khảo thí

Chi Bộ Tổ chức – Đào tạo

Chi bộ Hành chính - Y tế

Chi bộ Công tác Sinh viên

Chi bộ Các trung tâm

Chi bộ Hậu cần

Chi bộ Khoa Kế toán - Kiểm toán

Chi bộ Khoa Lý luận chính trị

Chi bộ Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

Chi bộ Khoa Tài chính – Ngân hàng

Chi bộ Khoa Quản trị kinh doanh

Chi bộ Khoa Hệ thống thông tin quản lý

Chi bộ Khoa Ngoại ngữ

Chi bộ Khoa Giáo dục thể chất

Trung tâm TTTV

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2020