Tuyển sinh 2019 Khai giảng lớp Cao học khóa 2 ngành Tài chính - Ngân hàng 2019 Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán Giải Bóng đá truyền thống sinh viên Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan
Tuyển sinh 2019
Khai giảng lớp Cao học khóa 2 ngành Tài chính - Ngân hàng 2019
Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ
Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán
Giải Bóng đá truyền thống sinh viên
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan

Hội nghị học tập chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

        Sáng ngày 01/03/2019, Đảng ủy Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019: “Về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới toàn thể đảng viên nhà trường.

Quang cảnh Hội nghị chuyên đề năm 2019

       Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó ban tuyên giáo huyện ủy Văn Lâm đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề. Trong đó tập trung vào hai vấn đề lớn gồm Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân và chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay, đ/c Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Tôn trọng nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá đúng vai trò, vị trí của nhân dân. Muốn thật sự tôn trọng nhân dân phải hiểu dân. Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của nhân dân, ý thức tôn trọng nhân dân  còn phải đặc biệt chú ý  không xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của  dân, không xúc phạm nhân dân, phải luôn tôn trọng và giữ gìn của công của nhân dân. Trên cơ sở nhận thức “Nước lấy dân làm gốc”, ý thức tôn trọng nhân dân  phải luôn gắn chặt những điều “nên làm” và “không nên làm”. Những điều nên làm là những công việc thực tế hàng ngày, liên quan đến người dân; một trong những điều “không nên làm là “Không bao giờ sai lời hứa”. Muốn phát huy dân chủ phải chịu khó nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân”. Về chăm lo đời sống nhân dân, theo Bác thì mục đích cuối cùng là: Làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân có học hành”.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó ban tuyên giáo Huyện ủy Văn Lâm truyền đạt những nội dung cơ bản của buổi chuyên đề 2019

       Hội nghị cũng triển khai một số nhiệm vụ, nhiệm vụ giải pháp cụ thể trong thực hiện chuyên đề năm 2019, đó là: Quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về “Dân làm gốc”; xây dựng chương trình kế hoạch, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tạo động lực để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

       Sau học tập, các đảng viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên tại đơn vị.

Trung tâm TTTV

 

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019