Tuyển sinh 2019 Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan
Tuyển sinh 2019
Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan

Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XII

         Thực hiện kế hoạch số 61 - KH/HU ngày 30/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Chiều ngày 14/01/2019, Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên nhà trường.

Quang cảnh buổi học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

         Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, do Đại hội XII của Đảng đề ra. Thông qua việc học tập, quán triệt, triển khai các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, yêu cầu toàn thể đảng viên các chi bộ tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe, kết hợp với thực tiễn để nắm bắt tốt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Sau hội nghị, đề nghị các cấp ủy Đảng nhanh chóng tổ chức học tập, triển khai, quán triệt sâu rộng hơn nữa về ý nghĩa, nội dung, tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 đến các cấp ủy Đảng, từng đảng viên và quần chúng nhân dân để đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

NGƯT,TS Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

        Tại Hội nghị, các đảng viên được nghe PGS,TS,NGND, Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Viện trưởng viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng truyền đạt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII tới đại biểu dự hội nghị với các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

PGS,TS,NGND, Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Viện trưởng viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng truyền đạt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

       Sau Hội nghị, các đảng viên sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

PGS,TS,NGND, Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô, lãnh đạo Nhà trường

Trung tâm TTTV

 

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019