Tuyển sinh 2019 Khai giảng lớp Cao học khóa 2 ngành Tài chính - Ngân hàng 2019 Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán Giải Bóng đá truyền thống sinh viên Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan
Tuyển sinh 2019
Khai giảng lớp Cao học khóa 2 ngành Tài chính - Ngân hàng 2019
Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ
Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán
Giải Bóng đá truyền thống sinh viên
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết “Nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh”

         Trước yêu cầu mới của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 29/NQ-TW kỳ họp thứ 8 ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tiến bộ của khoa học - công nghệ. Để đáp ứng với yêu cầu của đất nước, ngày 03 tháng 10 năm 2018, tại Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/ĐU ngày 30/7/2017 về lãnh đạo thực hiện: Nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh”. NGƯT, TS Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường tham dự và chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu, các đồng chí Trưởng các đơn vị trong toàn trường.

Quang cảnh Hội nghị “ Nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh”

          Hội nghị đánh giá kết quả Nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên trong trường trong 01 năm qua, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng dạy của giảng viên nhà trường .

          Tại Hội nghị đã được nghe các đồng chí báo cáo nội dung thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/ĐU ngày 30/7/2017 về lãnh đạo thực hiện: Nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh” như: nghiên cứu, bổ sung kế hoạch, tích cực đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy. Đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn đã tích cực vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy; kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy và học tập theo hướng kỹ năng thực hành giao tiếp, nâng cao khả năng vận dụng như: Đổi mới kịch bản giảng dạy các học phần theo hướng nâng cao giờ thực hành bài tập; Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên theo hướng chuyên sâu gắn với chuyên ngành giảng dạy; Nâng cao năng lực thực tiễn cho giảng viên trên cơ sở gắn kết giữa nhà trường với cơ quan, tổ chức doanh nghiệp; Đổi mới quá trình thực tập của sinh viên; Tăng cường đánh giá bài giảng của giảng viên thông qua việc dự giảng trên lớp và đánh giá thông qua kết quả học tập của sinh viên. Do vậy, chất lượng, trình độ và phong trào nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên trong nhà trường đã được nâng lên rõ rệt…

NGƯT.TS.Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

        Phát biểu kết luận Hội nghị, NGƯT, TS Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được về công tác giảng dạy của giảng viên nhà trường trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, các giảng viên nhà trường tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả về đổi mới phương pháp dạy và học, chú trọng đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng và tổ chức các hội thảo, trao đổi phương pháp giảng dạy cho giảng viên giữa các khoa trong toàn trường.                 

Một số hình ảnh khác của Hội nghị

TS. Lê Tuấn Hiệp – Trưởng phòng Quản lý đào tạo đọc báo cáo tổng kết “Nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh”   

TS. Nguyễn Quốc Thắng – Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán báo cáo kết quả nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên tại Khoa Kế toán - Kiểm toán

TS. Nguyễn Thị Bích Điệp – Trưởng khoa Tài chính - Ngân Hàng báo cáo kết quả nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên tại Khoa Tài chính - Ngân Hàng

TS. Đào Văn Tú – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh báo cáo kết quả nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên tại Khoa Quản trị kinh doanh

Ths. Đỗ Thị Minh Nhâm - Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng báo cáo kết quả thi, kiểm tra chất lượng giảng dạy của giáo viên, sinh viên

TS. Nguyễn Huy Cường – Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên

Ths. Đỗ Văn Lương – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Trung tâm TTTV

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019