Tuyển sinh 2021 Tọa đàm tư vấn, định hướng nghề nghiệp tương lai Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thảo khoa học Quốc gia 2020 Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Tuyển sinh 2021
Tọa đàm tư vấn, định hướng nghề nghiệp tương lai
Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD
Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thảo khoa học Quốc gia 2020
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Hội thảo khoa học: "Chính sách tài chính đối với phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam "

       Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, kinh tế tư nhân đã đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội và mang lại thành công trong công cuộc đổi mới. Kinh tế tư nhân đã nhanh chóng khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đặc biệt, trong những năm gần đây sự phát triển của kinh tế tư nhân đã làm thay đổi nhận thức, quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân. Đến nay, Đảng ta đã xác định "Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế”.

       Nghị quyết số 10 - NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII " Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” đề ra quan điểm chỉ đạo. mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó, nhấn mạnh đến việc "Bảo đảm các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân”. Đến nay, Chính phủ đã có nhiều chương trình hành động, ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ phát triến kinh tế tư nhân, song với xu thế hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ thì việc rà soát, đánh giá và tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân là rất cần thiết. Chính vì vậy, sáng 16/10/2020 tại Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: "Chính sách tài chính đối với phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam ", Hội thảo là diễn đàn để nhà khoa học, nhà quản lý kinh tế, doanh nghiệp, ngân hàng cùng trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách tài chính cho phát triển kinh tế tư nhân. Qua đó, cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn cũng như các giải pháp, kiến nghị đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp trong việc ban hành đổi mới và vận dụng cơ chế, chính sách tài chính nhằm thúc đẩy sự phát triển cùa kinh tế tư nhân ờ Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.

Quang cảnh Hội thảo khoa học quốc gia: "Chính sách tài chính đối với phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam "

Ban chủ trì Hội thảo gồm có:

        1. NGƯT. TS. Nguyễn Trọng Nghĩa - Hiệu trưởng, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

        2. GS.TS. Nguyễn Thành Độ - Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

        3. PGS.TS. Đỗ Đức Minh - Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

        4. TS. Nguyễn Thị Bích Điệp - Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh.

Ban chủ trì Hội thảo

      Tới tham dự hội thảo, có sự hiện diện của GS.TS. Nguyễn Thành Độ - Nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân; TS. Nguyễn Minh Phong - Phó Vụ trưởng, Phó ban tuyên truyền lý luận Báo Nhân dân; PGS.TS. Phạm Tiến Đạt - Phó Viện trưởng Viện chiến lược và chính sách Tài chính - Bộ Tài chính; Tới dự Hội thảo còn có Các nhà khoa học tới từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, cơ quan quản lý đến từ trung ương đến địa phương. Về phía Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, có NGƯT.TS. Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường; Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu; các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị trong trường, các nhà khoa học, các thầy cô giáo của Khoa Tài chính - Ngân hàng.

NGƯT. TS. Nguyễn Trọng Nghĩa - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc

       Hội thảo đã nhận được rất nhiều bài viết và lựa chọn, biên tập được 73 bài tham luận của các nhà nghiên cứu khoa học đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương. Một số bài tham luận tiêu biểu được trình bày trực tiếp và thảo luận tại Hội thảo. Đa phần ý kiến các nhà nghiên cứu khoa học đều tập trung vào các chủ đề chính sau:

  • Các vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế tư nhân; Cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân.
  • Đánh giá thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân và các giải pháp phát triển.
  • Đánh giá tác động cơ chế, chính sách của Nhà nước đến phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Trong đó, tập trung vào cơ chế, chính sách chung liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế tư nhân, bao gồm: chính sách bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; chính sách thu hút đầu tư tư nhân; chính sách xã hội hóa dịch vụ công; chính sách về đất đai, tài nguyên, môi trường; chính sách khoa học - công nghệ; chính sách thương mại quốc tế đối với phát triển kinh tế tư nhân.
  • Các nội dung liên quan đến chính sách tài chính thúc đẩy kinh tế tư nhân ở Việt Nam, bao gồm: chính sách thuế; chính sách tín dụng, bảo hiểm; chính sách hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách Nhà nước; chính sách đầu tư tài chính; thị trường vốn, thị trường chứng khoán và chứng khoán phái sinh đổi với sự phát triển kinh tế tư nhân.
  • Các chính sách tài chính của các tập đoàn kinh tế; chính sách tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa; quản lý tài chính hộ kinh doanh.
  • Giải pháp đổi mới cơ chế, chính sách tài chính nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế.
  • Chính sách và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực để xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo

       Hội thảo cũng đưa ra các kiến nghị, giải pháp hoàn thiện về Chính sách tài chính đối với phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Thông qua hội thảo, nhóm nghiên cứu đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi từ phía các vị đại biểu liên quan đến chủ đề về Chính sách tài chính đối với phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam như: Cơ chế, chính sách tài chính tác động đến phát triển kinh tế tư nhân; giải pháp đổi mới cơ chế, chính sách tài chính nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng 4.0; Các yếu tố khác tác động đến phát triển kinh tế tư nhân… Những đề xuất của các nhà khoa học có thể trở thành những luận cứ để các cơ quan chức năng tham khảo, sử dụng trong quá trình hoạch định chính sách trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Minh Phong - Phó Vụ trưởng, Phó ban tuyên truyền lý luận Báo Nhân dân phát biểu ý kiến

Bà Dương Thị Thanh Thúy - Trưởng phòng giao dịch Văn Lâm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hưng Yên

Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Văn Lâm

 PGS.TS. Phạm Tiến Đạt - Phó Viện trưởng Viện chiến lược và chính sách Tài chính - Bộ Tài chính 

GS.TS. Nguyễn Thành Độ - Nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân phát biểu kết luận

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trung tâm TTTV

 

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2021