Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 10.32 Trong tháng
20 Đang online
Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo năm 2017 Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3 Hội nghị cán bộ viên chức 2017 50 năm tự hào Tài chính
Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo năm 2017
Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3
Hội nghị cán bộ viên chức 2017
50 năm tự hào Tài chính

Xét công nhận tốt nghiệp sinh viên Đại học K1,K1-N2,LTK3 hệ chính quy năm 2017

Ghi chú:

- Sinh viên tự viết đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (Đơn không được viết hộ).

- Nhà trường căn cứ vào thông tin ghi trên đơn xét CNTN dùng để làm thông tin in bằng tốt nghiệp.
Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp
Ngày thêm: 10/10/2017
75 63KB Download
Lý lịch tốt nghiệp ra trường
Ngày thêm: 10/10/2017
70 50.5KB Download
Đơn xin hoãn xét tốt nghiệp
Ngày thêm: 10/10/2017
31 42KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018