Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan
Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Xét công nhận tốt nghiệp sinh viên Đại học K2 hệ chính quy khóa học 2014-2018

Mẫu các đơn liên quan đến xét công nhận tốt nghiệp

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
n xin xét CN tốt nghiệp
Ngày thêm: 08/06/2018
407 64KB Download
Lý lịch SV tốt nghiệp ra trường K2
Ngày thêm: 08/06/2018
380 50.5KB Download
Đơn xin hoãn xét CN tốt nghiệp K2
Ngày thêm: 08/06/2018
131 43KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018